1. Grad Pariz je dobio ime po:

a) Vrsti biljke koja je rasla u regiji, tačnije kupusa (cabbage pareesy)

b) Rimskom junaku koji je poginuo na tom mjestu u borbi protiv Gala (Parisus Galocrkus)

c) Starom keltskom plemenu