2. List nadrealističkog pokreta nosio je naziv:

a) Kentaure

b) Minotaure

c) Ribotaure