TICIJAN

(TIZIANO VECELLIO)

 

1487/90-1576

Rođen je u planinskom gradu Kadoru. Lodoviko Dolče beleži da je sa osam godina došao u Veneciju. Otac ga je poslao na učenje kod mozaičara Sebastijana Zukala. Zatim je otišao kod Đentila Belinija. On mu se učinio staromodan pa odlazi kod Đovanija. Ni tu nije ostao dugo već prelazi kod Đorđonea.
Rana smrt Đorđonea (1510.) i odlazak Sebastiana del Piomba u Rim (1511.) ostavilo je polje umetnosti Ticijanu, i od smrti Belinija 1516. do njegove smrti 1576. bio je bez sumnje vodeći slikar u Veneciji. Tokom ovog perioda razvio je specijalne kvalitete venecijanskog slikarstva na oba nivoa intimnom i monumentalnom, kroz koje se njegova slava raširila kroz Italiju i severnu Evropu. U vreme njegove smrti uticaj venecijanske umetnosti bio je gotovo jednak onom iz Rima, i njegove pristalice su imale argumente za tvrdnju da, iako je Mikelanđelo bio najveći skulptor koji je ikada živeo, Ticijan je bio najveći slikar.
Postoje sumnje u datum njegovog rođenja. U kasnijem životu on je preuveličavao svoje godine, da bi izazvao pažnju patrona, tako da je ponekad datum rođenja smeštao tako rano kao što je 1473. Ali njegovi najraniji radovi datuju se u 1506-1512 i, ukoliko se nije kasno razvijao, verovatnije je da je tada bio mlad čovek, najviše u svojim ranim dvadesetim, što bi značilo da je rođen oko 1490.