Biografija:

1452 .
 • Leonardo je rođen u mjestu Vinci, blizu Firence, 15. travnja 1452

1460.

 • djetinjstvo u Vinciju
 • odlazi u Firencu, postaje šegrt u radionici kod Verrocchija (1469)

1470.

 • postaje član udruženja slikara (1472)
 • završava svoj prvi poznat crtež "La valle dell'Arno" ("Dolina Arno") (1473)
 • slika andela na Verrocchiovoj "Krštenje Isusa Krista" (1475)
 • slika "Navješćenje" (1477)
 • portret Ginevre de'Benci (1478)

1480.

 • slika "San Gerolamo" i "Poklonuće magova" (1481)
 • napušta Firencu i odlazi u Milano, u službu kod Ludovika Sforze (1482-3)
 • slika "Djevica u spilji" (1483-6)
 • počinje istraživati ljudsko letenje (1486)
 • anatomski crteži u manuskriptima (1488-9)

1490.

 • dizajnira stroj za letenje (1492)
 • radi na velikoj equestrian statui Francesca Sforze (1493)
 • proučava otpornost raznih vrsta arkada (1494)
 • slika drugu sliku "Djevica u spilji" (1494)
 • slika "Posljednja večera" (1495)
 • susreće matematicara Luku Paciolija, s kojim proucava Euklida (1496)
 • slika "Madonna i dijete sa svetom Anom" (1499)
 • napušta Milano (1499) da bi se vratio u Firencu, ostaje u Mantui i Veneciji (1500)

1500.

 • Cesare Borgia zapošljava Leonarda kao vojnog inženjera (1502)
 • dizajnira ratne strojeve i crta topografske mape (1502-3)
 • crta studije za "Bitku kod Anghiarija" (1503-6)
 • slika "Mona Lisa" (1504?)
 • proucava let ptica, dizajnira stroj za letenje, i pokušava riješiti kvadraturu kruga (1505)
 • proucava fluidne elemente: vodu, zrak i vatru (1506-8)
 • vraca se u Milano (1508)
 • slika "Sveta Ana" (1509)

1510.

 

početak