Izumi
Samo jednostavno nabrajanje njegovih neumjetnickih interesa granici s neshvatljivim : anatomija, botanika, kartografija, geologija, matematika, aeronautika, optika, mehanika, astronomija, hidraulika, čovjekov let, akustika, niskogradnja, tehnika proizvodnje oružja, planiranje gradova...

Leonardov učinak je sažetak toga izvanrednog perioda ljudske istorije koji je poznat kao italijanska renesansa, perioda velikih kulturnih prednosti i velikih projekata. Leonardova djela su odraz covjeka i žene toga doba, onoga što su osjecali i cinili, strojeva koje su gradili kako bi zauzvrat mogli graditi crkve, palace, zamkove; strojeve za vodenje rata, za rad, za proizvodnju i trgovinu svih onih roba cija dostupnost je bila od vrlo velike važnosti za vladare i njihove dvorove. No kako bilo, još važnije, Leonardovi izumi su svjedoci ko i šta  je on bio - covjek koji je bio oblikovan najomiljenijim i najstimulativnijim gradom toga doba, Firencom, i tko je bio potican na osnovu svog vlastitog uzorka istraživanja i skiciranja ideja i planova i koncentriran na vise razlicitih sektora, rangiranih od hidraulike do mehanike, do letenja, do anatomije i do optike... Trebamo samo pogledati neke od najinteresantnijih ideja od svih sadržanih u više od 6,000 Leonardovih zapisa kako bismo shvatili velicinu njegovih misli.

početak