KVIZ:
  Pitanje:

Kada je rošen Leonardo Da Vinci?

  1. 1442
  2. 1424
  3. 1452

odustajem