LIKOVNA UMETNOST BAROKA

 

 

 

REMBRANT VAN REJN

PITER POL RUBENS

KVIZ

GALERIJA

 

XVI  vek bio je vek verskih reformi koje su i u narednom stoleću snažno uticale na sve sfere društvenog života,a samim tim i na kulturu i umetnost.S jedne strane stajala je protestanska ideja,čiji su najznačajniji predstavnici Martin Luter,Žan Kalvin i Ulrih Cvingli,kritikovali institucionalni karakter rimske crkve,prenaglašenost rituala i privilegovan položaj svešteničkog reda,a sa druge - katolička crkva u čijim se okvirima,zbog sve većeg broja vernika koji su se priklonili protestantizmu,takodje se javlja zahtev za promenama.

Kao rezultat godine 1545. na inicijativu pape Pavla III sazvan je sabor u itlijanskom gradu Trentu koji je trebalo da odredi zvanični stav rimske crkve prema reformaciji.Održan je u tri etape u periodu od 1545-1563.

Na Tridentskom koncilu raspavljalo se  i o likovnoj umetnosti,o mestu i  ulozi slike u kultu.

Godine 1563,na poslednjoj ,25.-oj sesiji donet je dekret O prizivanju i poštovanju svetitelja,o njihovim relikvijama i svetim slikama kojim je potvrđena uloga svetih slika.Protestanti odbijaju slike sa likovima svetitelja i odavanje poštovanja istim.Njihova funkcija je pedagoška,didaktička i propagandna.slika jeste i treba da bude Biblija pauperum,odnosno knjiga za nepismene,a kontrola nad likovnim umetnostima zvanično je dodeljena crkvi.Umetnost koja ća cbiti rodjena iz zahteva katoličke reformacije(starija literatura je naziva kontrareformacijom) je  BAROK.

Najznačajniji holandski predstavnici su Rembrant van Rejn i Piter Pol Rubens.

 

 

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.