1)  Taj Mahal se nalazi u:

  1. Indiji
  2. Egiptu
  3. Maroku