Pitanje 1. :

Ko je zasadio prastara stabla KungFu-a?

 

1)Bruce Lee

2)Pangu

3)Jet Lee