ORGANIZACIJA REPUBLIKE

    Državna vlast u Republici se organizuje na načelu podjele vlasti.

 Zakonodavnu vlast u Republici Srpskoj  vrši Narodna skupština i Vijeće naroda.

Predsjednik Republike predstavlja Republiku i izražava njeno državno jedinstvo.

Izvršnu vlast čini Vlada.

Sudska vlast pripada sudovima.Zaštitu ustavnosti i zakonitosti obezbjedjuje Ustavni sud.

    Učešće pripadnika knstitutivnih naroda i ostalih u vršenju najviših funkcija u Republici obezbjedjuje se prilikom izbora predsjednika vlade, predsjednika Narodne skupstine, Predsjedavajućeg vijeća naroda, predsjednika Vrhovnog suda, predsjednika Ustavnog suda i republičkog javnog tužioca.

* Na najviše dvije od ovih funkcija mogu se izabrati lica iz istog konstitutivnog naroda.