USTAV REPUBLIKE SRPSKE

                                                                   

    Ustav Repblike Srpske je donesen kao najviši pravni akt u početnoj fazi njenog konstituisanja Republike, samo 40 dana nakon njenog proglašenja (9.01.1992.god.).Ustav ima Preambulu, a njegov narativni dio ima 140 članova svrstanih u 12 poglavlja:

Osnovne odredbe; Ljudska prava i slobode; Ekonomsko i socijalno uredjenje; Prava i dužnosti Republike; Organizacija Republike;Teritorijalna organizacija; Odbrana; Ustavnost i zakonitost; Ustavni sud; Sudovi i javna tužilaštva; Promjene ustava;Završne odredbe.

    Ustav je donijela Skupština srpskog naroda Bosne i Hercegovine čije su poslanike izabrali gradjani na opštim i neposrednim izborima i tajnim glasanjem zbog čega on ima obilježje demokratskog i narodnog ustava.

    Promjena ustava se može vršiti ustavnim amandmanima na zahtjev predsjednika Republike, Vlade i najmanje 30 poslanika Narodne skupštine uz saglasnost 2/3 narodnih poslanika i većine članova Vijeća naroda.