VLADA BRČKO DISTRIKTA

-čine je gradonačelnik i šefovi odjeljenja.

Gradonačelnika bira Skupština 3/5 većinom i on može biti ponovo izabran.

Gradonačelnik obrazuje Vladu Distrikta i odgovoran je Skupštini za pravilno rukovodjenje i upravljanje Brčko Distriktom kao i za sprovodjenje zakona BIH i Distrikta.

Samo poslanik se može nominovati za mjesto gradonačelnika. On ima svoj program koji izlaže Skupštini Distrikta na osnovu čega ga ona bira.U njegove nadležnosti spada predlaganje godišnjeg budžeta koji Skupština prihvata ili odbija.

HOME