Gudački muzički instrumenti

KONTRABAS

 

 

Kontrabas je po svojim dimenzijama najveći gudački instrument. Pošto je masivan i veliki, ima nožicu, koja je pričvršćena za pod. Takođe, ima četiri žice (neki kontrabasi imaju i pet), koje su veoma debele. Gudalo je zbog debljine žica masivnije. Štap je deblji, strune i žabica su šire.

Ovo je instrument veoma niskog registra. Najviši ton u orkestarskom izvođenju je g1, a sa flažoletima i g3.

Notira se u bas ključu za oktavu više od stvarnog tona. U visokom registru zapisuje se u tenorskom ključu, a zbog flažoleta i u violinskom. U oba slučaja se notira stvarna visina.

Kontrabas je uglavnom namenjen za orkestarsko izvođenje. Solo literatura je oskudna, zbog toga što je kontrabas najmanje virtuozan instrument. Ukoliko je takva literatura potrebna, vrši se transkripcija veoma vrednih dela najpoznatijih kompozitora.

Istorijat.

Preteča danjašnjeg kontrabasa je, takođe masivan instrument sličnog registra. Potiče iz porodice starih viola-violone-(contrabasso da viola), od kojih je kontrabas sačuvao svoj današnji oblik.

 

<<BACK