I Pitanje:

Kada je stvorena Španska republika?

1. Januara 1931. godine
2. Aprila 1931. godina
3. Juna 1931. godine