1. Код винограда на индивидуланом поседу данас имамо приносе по чокоту од

а) 1,5-2,0 кг

б) 0,3-0,8 кг

в) 0,8-1,5 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVRATAK U GLAVNI MENI