УПОТРЕБА  ХЕРБИЦИДА

    Данас се за уништавање и спречавање појаве корова користе хербициди, нарочито за уништавање корова у оном делу винограда који се не може обрадити уобичајним прикључцима за трактор за обраду између редова, на делу земљишта између чокота у реду и стубова.Навешћемо неке од њих, са основним карактеристикама: `Simazin` садржи 50% симазина.Употребљава се 10-15 кг/ха, растворен у 200-1000 л воде.Мање количине се користе на лаким, песковитим земљиштима, а веће на збијеним и тешким.Прво прскање се обавља рано у пролеће (до половине априла).Како се корови у извесној мери и после употребе симазина јављају, користе се други хербицид-грамоксон.`Atrazin` садржи 50% атразина.Употребљава се 8-10 кг/ха у 500-600 л воде.Користи се рано и пролеће, пре кретања корова и лозе.

    `Karagard` је хербицид у праху, који се раствара у води и користи за прскање земљишта у јесен и у току зиме, када нема снежног покривача до раног пролећа.У земљишту треба да буде довољно влаге да би стигао до корена коровитих биљака.Има продорно дејство, те се корови после употребе ретко јављају.У случају појаве корова, врши се допунско прскање грамоксоном.У првој години употребе користи се 20, а касније 30 кг/ха.`Gramokson` садржи 22,5%.То је контактни хербицид са системским дејством.Опрскани надземни део биљке се осуши.Користи се у дози од 1,5-5,5 л/ха у 200-500 л воде у времену када је коров достигао висину око 15 цм.Оштећује зелене делове чокота, о чему треба водити рачуна.

    У случају појаве корова после првог прскања, прскање треба поновити.`Raundap` је препарат који уништава пиревину, зубачу, сирак и друге вишегодишње корове.Мана му је што се мора водити рачуна да при употреби не дође у додир са зеленим деловима, јер уништава чокоте.Практично је неотрован за људе, домаће животиње и пчеле.Количина хербицида зависи од врсте вишегодишњих корова од 6 л/ха (пиревина-Agropirum, дивљи сирак-Sorgum h.) до 10 л/ха (попонац-Con vonvulusa, зубача-Cyndon d.) растворен у 300-600 л воде.Резервоар прскалице се пуни водом 3/4 запремине, укључи се мешалица и улије потребна количина препарата, па се резервоар допуни водом.

    Да средство не дође на зелене делове чокота, треба уништити све зелене делове при земљи, имати нешто повишено стабло, ако и користити посебне заштитнике и дизне при прскању.`Kosaron` је хербицид у гранулама.Употребљава се растурањм по необрађеној површини винограда у периоду новембар-март у количини од 27 кг/ха, рачунајући необрађену посврину око реда и у реду.`Ustinex special` делује преко листа и корена.Користи се када су корови порасли око 20 цм.Не употребљавају се за време цветања.Води се рачуна да раствор на падне на зелене делове чокота, а такође не прскати на температури преко 30*.Употребљава се 10 кг на лакшим, а 15 кг на тешким земљиштима.

Обрада земљишта у винограду Главни мени Заштита