1.Kroz koje tri ere je prosao razvoj nastanka Zemljine kore?

 

a)     staru,srednju i novu eru

b)    paleozoik,mezozoik i kenozoik

c)     mezomoik,kenozoik i zozoik