Koliko pokrajina ima SR Nemačka?

1) 10
2) 13
3) 16