MORSKE STRUJE                                                                                                                              

 Morska je vode stalno u pokretu no ne samo zbog valova te plime i oseke. Voda stalno kola kroz sve okeane kako diljem površine tako i polaganije okeanskim dubinama. U proticanju i održavanju tih struja ulogu ima nekoliko međusobno povezanih procesa, kao što su sunčevo zagrijavanje atmosfere i okeanske površine, vjetrovi što ih to zagrijavanje stvara, okretanje Zemlje te različiti procesi koji utiču na temperaturu, slanost i gustoću vode.

POVRŠINSKO KOLANJE

Široki obrazac površinskih pokreta u okeanima nazvan je površinsko kolanje vode. Pokreće ga vjetar no preunačuje ga Coriolisov učinak koji proističe iz Zemljinog okretanja. Tzv. Ekmanovim prenošenjem koji još naglašava Coriolsov učinak prosječni je pokret vode u nekoliko stotina gornjih metara gotovo pod pravim uglom na smjer vjetra. Na istočnoj strani okeana struje su slabe, hladne i kreću se prema ekvatoru. Za razliku od njih one na zapadnoj strani obično su jake i tople i odmiču se od ekvatora.

OKOMITO PRENOŠENJE

Okomito prenošenje prenosi se na pokret vode od površine k dubinama ili obrnuto. Jedan od uzroka je povećanje gustoće vode na površini zbog hlađenja ili povećanja slanosti. Najbolji je primjer potonuće vode pod ledom u polarnim područjima. Ostali uzroci uključuju obrazce vjetra koji dovode do toga da se vodene mase stječu u nekom području ili se razilaze. Kako su duboke vode bogate hranjivim tvarima nadiranje vode na gore ima važnu biološku funkciju jer te hranjive tvari donosi na površinu što pomaže rast planktona.

STRUJE U DUBOKOJ VODI

Svjetske dubinske struje pokretane su razlikama i promjenama u gustoći vodenih masa a pogotovo nadiranjem na dole guste, hladne, slane vode u polarnim i subpolarnim područjima. Kada ta voda jenom dostigne tu dubinsku razinu jednake gustoće, širi se često i preko velikih udaljenosti. Dubinske se struje kreću polagano, ne više od nekoliko metara na dan.

MJESNE STRUJE

Mjesne struje su pokreti vode koji su posljedica međusobnog mjesnog djelovanja između sila plime i oseke te oblika obalnih crta.