-SVJETSKI OKEANI-

Danas je opšte prihvačeno da Zemlja ima 5 okeana,prem da je Južni okean službeno priznat tek 2000 god.Tri odavno priznata okeana,Atkanski,Tihi iIndiski,pružaju se na sjever od Južnog okeana odvajajuči glavne kopnene mase svijeta.Peti najmanji okean Artktički pokrina sjeverno polarno područije,Oko rubova tih okeana manja su područija zvana mora zatoni zaljevi. Neka mora kao što su Sargaško tek su nejasno određena ali druga kao što je Sredozemno ili Karibsko more gotovo su posve okružena kopnom ili lukovima ostrva.

-ARKTIČKI OKEAN-

Pruža se od Sjevernog pola do sjeverne obale Evrope Sjeverne Amerike i Rusije.Arktički je okean najmanji od svih okeana a i najmanje su ga proučavali dijelom zato što mu je odprilike 1/3 površine stalno pokrivena ledom.Taj okean obuhvata središnje područije oko Sjevernog pola i nekoliko rubnih mora.O novembra do februara največi je dio Arktika  u neprestanom mraku a od maja do avgusta vlada neprestani dan.Dno Arktičkog okeana ima dva izrazita dijela:prostrano ulegnuće (Arktički bazen) u središtu,a prosječnom dubinom od oko 4000 metara i područijem kontinentalnog šelfa oko rubova.Središnje je ulegnuće dugim podvodnim hrptom,Lomansovim hrptom podjeljena na dva velika podbazena.Zovu se Ameraziskim i Euroaziski bazen.Područije kontinentalnog šalfa mnogo je širi na Euroaziskom nego na Ameraziskoj strani.Na područiju šelfa leže mnoga ostrva i arhipelazi.U večini preostalih dijelova morski se led javlja zimi a ljeti se povlači.Stalna ledena kapa sastoji se od ledenih svežnjeva komada morskog leda koji se gomilaju u grebene a mogu biti deblji od 10 metara.Vjetar i struje održavaju ledene svežnjeve u stalnom pokretu,a ponekad uzrokuju stvaranje pukotina i otvorenih jezaraca.Ima dokaza da se 1960-ih godina Arktička ledena kapa možda do 40% smanjila i mjestimično se smanjuje. Samo po sebi njezino topljenje nebi uticalo na morske razine ali bi okean lišilo pokrivača koji odbija sunčeve zrake a posljedica toga bile bi da voda upija i zadržava više sunčeve topline.Toplija bi voda ubrzala otapljanje.Osim morskog leda Arktički okean sadrži hiljade ledenih bregova i večih tijela zvani ledena ostrva koji su se odlomili od ledenjaka i lednih šelfova u  glavnom oko Grelanda i Kanadskog Arktika.Glavni priliv vode u Arktički okean iz Atlanskog okeana adrugi priliv ulazi iz Tihog okeana kroz plitki Beringov prolaz.

-BIJELO MORE-

Voda Bijelog mora gotovo je posve opkoljena kopnom a duboka je prosječno 60 metara.Dno koje se sastoji od kontinentalnog šelfa razbijeno je raznim koritima i grebenima.Bijelo je more Barensovim spojeno uskim prolazom poznatim kao GORLO a Baltičkim kanalom i jezerom Onega na jugozapadu.Tim se morem može ploviti preko cijele godine a zimi uz pomoč ledolomaca.Nalazi se na ključnom putu koji spaja gospodarski djelatne dijelove sjeverozapadne Rusije sa ostatkom svijeta.

-BAFFINOV ZALJEV-

Ostrvo Elesmere i dijelovima Kanadskog arhipelaga odvojen od Arktičkog bazena zaljev Baffin je duboko Arktičko more.Od avgusta do oktobra uglavnom je slobodan od morskog leda ali zimi se stvori ledeni pokrov što ga prevladavajući vjetrovi pokreću na jugoistok.Veliki dio godine zaljevom se nemože ploviti zbog spoja Arktičkih ledenih svežnjeva što ulazi kroz uske sjeverne prolaze ledenih bregova odlomljenih od lednjaka na sjeverozapadnom Grenlandu.Važna obilježja čini polinija sjeverne vode područija otvorene vode gdje bi se očekivalo debeli ledeni pokrivač a njezina je nazočnost možda povezana sa učinkom zagrijavanja što ga proizvodi struja zapadnog Grenlanda koja u zaljev ulazi sa juga.

-ATLANSKI OKEAN

Atlanski okean drugi je po veličini okean na svijetu a ima nmekoliko morskih pritoka. Duž dana, od sjevera na jug, pruža mu se golemi planinski lanac, koji prekriva gotovo trećinu Atlantika. Poznat kao Srednjoatlanski hrbat, počeo se oblikovati prije odprilike 180 milijona godina, a za mezozojske ere, morsko dno koje se širilo na obje njegove strane otvorilo je Atlantik odvojivši obje Amerike od Evrope i Afrike. Izsastava hrpta i njegovih strana diže se nekoliko ostrva a među njimas su Island, Azori, i ostrvo Ascension. NA svakoj strani Sjevernoatlanskog Hrpta leže bazeni koji su u nekim područjima glatki ali su razbijeni u drugima. T Atlanskim bazenima nalazi se nekoliko velikih vulkana pojedinačno ili u nizovima koji se dižu i oblikuju morska brda ili mjestimično ostrva. Površinske vode Atlanskog okeana kreću se u dva velika okretaja jedan u sjevernom Atlantiku u smjeru kretanja kazaljke na satu  a drugi južno suprotno od kretanj kazaljke na satu. Prema tome tu je i izrazito kolanje duboke vode koja takva dolazi sa polova  pada na dno pa se u dubini polako kreće prema ekvatoru. Duž dana, od sjevera na jug, pruža mu se golemi planinski lanac, koji prekriva gotovo trećinu Atlantika. Poznat kao Srednjoatlanski hrbat, počeo se oblikovati prije odprilike 180 milijona godina, a za mezozojske ere, morsko dno koje se širilo na obje njegove strane otvorilo je Atlantik odvojivši obje Amerike od Evrope i Afrike. Izsastava hrpta i njegovih strana diže se nekoliko ostrva a među njimas su Island, Azori, i ostrvo Ascension. NA svakoj strani Sjevernoatlanskog Hrpta leže bazeni koji su u nekim područjima glatki ali su razbijeni u drugima. T Atlanskim bazenima nalazi se nekoliko velikih vulkana pojedinačno ili u nizovima koji se dižu i oblikuju morska brda ili mjestimično ostrva. Površinske vode Atlanskog okeana kreću se u dva velika okretaja jedan u sjevernom Atlantiku u smjeru kretanja kazaljke na satu  a dbjrugi južno suprotno od kretanj kazaljke na satzu.

-SARGAŠKO MORE

Sargaško more je veliko područje sjevernog Atlantika koje kruži u smjeru kazaljke na satu a stvorile su ga tri struje oko njegovih rubova: na istoku kanarska struja, koja se kreće na jug, južna struja sjevernoekvatorska struja koja se kreće prema zapadu i golfska struja Veliki dio godine zaljevom se nemože ploviti zbog spoja Arktičkih ledenih svežnjeva što ulazi kroz uske sjeverne prolaze ledenih bregova odlomljenih od lednjaka na sjeverozapadnom Grenlandu.Važna obilježja čini polinija sjeverne vode područija otvorene vode gdje bi se očekivalo debeli ledeni pokrivač a njezina je nazočnost možda povezana sa učinkom zagrijavanja Dno koje se sastoji od kontinentalnog šelfa razbijeno je raznim koritima i grebenima.Bijelo je more Barensovim spojeno uskim prolazom poznatim kao GORLO a Baltičkim kanalom i jezerom Onega na jugozapadu.

-CRNO MORE

Crno more, vodena površina gotovo posve okružena kopnom, uglavnom zauzima duboki, široki podmorski bazen, koji odvaja Evropu od Azije. Na zapadu se povezuje sa Sredozemnim morem pomoću dvama uskim kanalima, Bosforom i Dardanellima i Mramornim morem između njih. Na sjeveroistoku je izdvojeno, kopnom okruženo Azovsko more.

Od svjetskih mora, okeana i zaljeva imamo još: Barensovo more, Karsko more, Laptevsko more, Istočnosibirsko more, Čukotsko more, Beaufortovo more, Grenlandsko more, Hudsonov zaljev, zaljev St. Lawrence, zaljev Fandy, Sargasko more, Meksicki zaljev, Karipsko more, Norvesko More, Sjeverno more, Biskajski zaljev, Balticko more, Sredozemno more, Crveno more, Perziski zaljev, Arapsko more, Mozambicki kanal, Bengalski zaljev,Beringovo more, Aljaski zaljev, Kalifornijski zaljev, Ohotsko more, Japansko more, Zuto more, Istocnokinesko more, Juznokinesko more, Sulusko more, Bandsko more, Tasmanovo more, Koralno more, Weddellovo more, Rossovo more, more Scotias, Tihi okean, Indijski okean, Juzni okean...

Najveci okean na svijetu je Tihi okean.