7 SVJETSKIH ČUDA STAROG VIJEKA

 

SVJETIONIK U ALEKSANDRIJI

Ovaj toranj sagradjen je od masivnog kamena. Imao je na vrhu sjajna bronzana ogledala, pomoću kojih je preko dana bacao snop svjetlosti u daljine Sredozemnog mora i pokazivao brodovima siguran put u luku egipatske metropole Aleksandrije. Noću je na tornju uvijek gorjelo svjetlo. Ova gradjevina je tokom vremena propala zbog erozija i potresa.

HRAM BOGINJE ARTEMIDE

Artemidi, boginji lova, posvećen je najveći antički hram, koji su Grci sagradili u Efesu na području današnje Turske. Klesari su u VI vijeku p.n.e.izgradili 127 mermernih stubova, svaki visine 20m, koji su nosili ogroman krov. Kada su Goti osvojili zemlju, hram je bio opljačkan i propao je zbog silnih zemljotresa.

STATUA BOGA ZEVSA

Godine 400. p.n.e. Olimpijsko vijeće je najvećem grčkom bogu sagradio statuu ukrašenu zlatom i dragim kamenjem. To je bio vrhovni Bog starih Grka u čiju čast su se održavale Olimpijske igre, a nalazila se na prostoru same Olimpije po kojoj su i igre dobile naziv.U vrijeme Olimpijskih igara prestajali su ratovi, a atlete iy Male Azije, Egipta, Sicilije su dolazili da proslave Olimpijadu i obožavaju svog Boga nad Bogovima-Zevsa.Godine 170. p.n.e. tu statuu uništio je zemljotres.

SEMIRAMIDINI VISEĆI VRTOVI

Usred sušne pustinje u Mesopotamiji, u glavnom gradu Vavilonu kralj Nabukodonosor II navodno je stvorio raj da bi ispunio čežnju svoje supruge Semiramide za cvatom ruža i zelenim šumama. Vrtovi su se nalazili na terasama kako bi biljke mogle da padaju preko zidova.

     

MAUZOLEJ U HALIKARNASU

Kraljica Artemida je poslije smrti karijskog karalja Mauzolosa naredila da se izgradi monumentalna grobnica. Ta gradjevina završena je u IV vijeku p.n.e.i bila je visoka otprilike 50m a krov je nosilo 36 mermernih stubova. Hrišćani fanatici uništili su ovu dobro očuvanu gradjevinu 1522.godine.

PIRAMIDE U GIZI

Jedino svjetsko čudo koje je do danas sačuvano su grobnice egipatskih faraona Keopsa, Kefrena i Mikerinosa. Do danas se ne zna kako se dolazilo do kamenih blokova iz kamenoloma koji su bili teški nekoliko tona, kako su se prevozili brodovima niz Nil i kako su se na kraju zidale piramide. Najveća je Keopsova piramida, viskoa 146.5 m i sagradjena oko 2550.  god.p.n.e. To je impozantan kompleks koji se uzdiže na zapadnoj obali Nila nedaleko od današnjeg luksuznog predgradja Kaira. Naziv 'pyramis' u prevodu znači kolač od pšeničnog brašna. Pored ovih piramida leži sfinga(veliki lav sa ljudskom glavom) kao ogromna mačka na toplom pijesku.

                            

                                                                                                                                 <---BACK