1. Koja godina se uzima kao godina osnivanja impresionizam:

              a)1840

b)1863

c)1874