Najveći dio Italije čini Apeninski poluotok, najveći poluostrva u Sredozemnom moru gdezajedno sa dva ostrva  -Siciliom i Sardiniom- stvara zasebna mora, a to su na sjeveoistoku Jadransko more, Jonsko na jugoistoku, Tirensko more na jugozapadu, Ligurisko . Apenini su gorski lanac koji se proteže duž čitavog poluostrva i na sjeverozapadu se spaja sa planiskim lancem Alpa, koji polukružno zatvara Italija na sjever. Na sjeveru je velika aluvijalna nizina rijeke Po i njezinih pritika, koje se spuštaju s' Alpa, Apenina i Dolmita. Ostale važne rijeke su Tiber, Adige i Arna. Najveći vrh je Mont Blanc(Monte Bianco) koji ima 4.810m , a viši su vrhovi još Monte Rosa(4.637m) i Cervino (4.476m). Italija ima tri slavna vulkana: ugasli Vezuv kod Napulja najveći aktivni u Evropi Etna(3.550m) na Siciliji Stramboli (924m) na obližnjem istoimenom ostrvu.

                                                                                                  « back to homepag