Praistoriska nalazišta se mogu naći na više mjesta posebno u regijama Lazio, Toskana, Umbrija i Basilicata. U starom vijeku, Grci su u južnoj Italiji na Siciliji imali "Veliku Grčku"(Magna Graecia), a na sjeveru su vladali Etrušćani. Rim je postao centar Rimskog Carstva, koje je do petog vijeka vladalo najvećim djelom Evrope. Nakon srednjeg vijeka, Italija je bila glavno središte humanizma i renesanse koju su preporodili evropsko filozofiju i umjetnost. Italija je bila rascjepljena na gradove, države ili područja pod tuđinskom vlašću do 17. marta. 1861. , kada se cijeli poluotok zajedno sa dva otoka udružio u jednu kraljevinu. rim se pridružio tek 20. septembra.1870. što je konačno datum ujedinjenja Italije. Fašisti su uveli diktaturu 1922. , borili se na strani Njemačke u II svijetskom ratu i izgubili. Referendum o monarhiji od 2. juna 1946 stvorio je Republiku Italiju. Od tada do današnjeg dana jedina stvarna opasnost po tada stvoren ustavni poredak je bio Borgheseov puč iz decebra 1970. godine. Italija od početka članica saveza  NATO  i EU.

 

                                                                       « back to homepage