Ustav iz 1984., ustanovio je dvodomni parlament (Parlamento), koji ima Zastupnički dom (Camera dei Deputati) i Senat (Senato della Repubblica), posebno sudstvo, te izvršnu vlast utjelovljenu u Vijeću minictara (kabinetu),  koju predvdi predsjedik vijeća (pradsjednik vlade). Predsjednik republike bira se svakih sedam godina, a bira ga parlament zajedno s'malim brojem reginalnih poslanika. Predsjednik predlaže predsjednika vlade , koji predlaže ostale ministre (formalno ih imenuje predsjednik ). Vijeće ministara (koje obično čine parlamentarni zastupnici) mora zadržati povjerenje oba doma. Predstavnici domova parlamenta biraju se direktn kroz opšte izbore, a koriste se mješani većinsko-proporcinalno sustav. Prema zakonima iz 1933., 75% mjesta u parlamentu zauzimaju predstavnici okruga; preostalih 25% mjesta raspoređuje se proporcionalno. Zastupnički dom ima 630 zastupnika. Osim 315 zastupnika koji se biraju , Senat sadrži i bivše predsjednike, kao i razne druge osobe imenovane doživotno u skladu sa posebnim ustavnim odredbama. Zastupnici oba doma biraju na najviše pet godina, ali oba se doma mogu raspustiti i prije isteka tog toka. Zakoni se smiju predlagati iz oba doma, a mora ih prihvatiti većina u oba doma. Italijansko se sudstvo zasniva na rimskom pravu, napoleonskom kodu i statutima. Ustavni sud (Corte Costituzionale), koji odlučuje o ustavnosti zakona, osnovan je tek nakon II svjetskog rata.                  

                                                             

 

                                                                     « back to homepage