Republika Italija je država na jugu Evrope. Sastoji se od poluostrva i dva velika ostrva na Sredozemnom moru Sicilije i Sardinije. Jedinu kopnenu granicu ima na sjeveru na Alpama, gdje graniči sa Francuskom, Švicarskom , Austrijom i Slovenijom. Nezavisne države San Marino i Vatikan nalaze se unutar teritorije Italije.

 

                                    « back to homepage