Pitanje 01:

Austro-Ugarska je napravila planove za napad na Srbiju još:

a) 1887

b) 1897

c) 1907