Solunski front

 

Poslije nekoliko mjeseci srpski vojnici su inače nedovoljno oporavljeni , sa ostrva Krfa prebačeni na Solunski frontgdje su u jesen učestvovali u bici na Kajmakčalanu i oslobodili Bitolj.  Solunski front se stabilizovao sve do septembra 1918. Srpska vojska je veoma brzo oslobađala zemlju tako da je do 1. novembra oslobođena cijela Srbija sa Beogradom.

Srbija i Crna Gora su podnijele velike žrtve i dale veliki doprinos snagama antante za pobjedu nad Centralnim silama.

Povratak srpske vojske sa Solunskog fronta u jesen 1918.

 

 

 

 

 

<< povratak