1. ПИТАЊЕ

Србија се на северу граничи са:

а) Румунијом

б) Мађарском

ц) Босном и Херцеговином