1. Koje godine je rošen Fridrih Niče?

a)1844

b)1854

c)1864