Kviz

1. Kada i gdje je rodjen Napoleon Bonaparte ?

a)    u Ajacciu 1769.

b)    u Parizu  1750.

c)    u  Torinu  1869.

 

                                                                                                                       Back