-Grad Beograd-

 

 

Beograd

Beograd  (44.83° severno, 20.50° istočno) je glavni grad Republike Srbije i sastoji se od  17 opstina.U Beogradu živi, prema popisu iz 2002. godine, 1,136.786 miliona stanovnika na prostoru grada i 1,5 miliona na metropolitanskom području.

Nalazi se na uscu Save u Dunav. Glavni je grad Srbije od 1403. godine.

[Istorija][Geografija][Klima][Politika Beograda][Obrazovne ustanove][Arhitektura]

[Znamenitosti][Imena kroz istoriju][Saobracaj][Sport][Galerija][Kviz]

 

Istorija

Beograd 1760 g.
 

Beograd 1760 g.

Beograd, grad veoma burne istorije, jedan je od najstarijih u Evropi. Njegova istorija traje punih 7000 godina. Prostor oko velikih reka Save i Dunava bio je naseljen još u paleolitskom periodu. Iz starijeg kamenog doba, potiču ostaci ljudskih kostiju i lobanja neandertalaca, pronađeni u kamenolomu kod Leštana, u pećini na Čukarici i u blizini Bajlonijeve pijace.

Ostaci kulture mlađeg kamenog doba, pronađeni su u Vinči, Čukarice - Žarkovu i u Gornjem gradu, iznad ušća Save u Dunav. To ukazuje da je prostor Beograda bio naseljen u kontinuitetu i da je intezitet tog naseljavanja bivao sve jači. Mnoga današnja naselja beogradske okoline leže na kulturnim slojevima ranijih praistorijskih naseobina.

Vinča kraj Beograda spada u red najznačajnijih naseobina i kulturnih nalazišta praistorijskog perioda. Arheološke iskopine na Rospi ćupriji, Gornjem gradu, Karaburmi, Zemunu i Vinči potvrđuju pretpostavke da je područje Beograda bilo intezivno naseljeno i da se njegovo stanovništvo bavilo plužnom zemljoradnjom i drugim pratećim privrednim delatnostima. Na ovim lokalitetima otkrivene su nekropole bronzanog i metalnog doba kao i dokazi različitih kulturnih uticaja.

 

Geografija

Beograd se nalazi u severnom delu centralne Srbije na ušću Save u Dunav, okružen Vojvodinom sa tri strane. Staro kamenito utvrđenje na samom ušću zove se Kalemegdan. Centar Beograda nalazi se na desnoj obali Dunava, a sa leve strane počinje Banatska ravnica sa slabo naseljenim predgrađima. Između Dunava i Save nalazi se novi deo grada Novi Beograd, a uzvodno je Zemun, bivša granica Habzburškog carstva sa Turskom.

 

Klima

Klima Beograda pripada prelazu iz kontinentalne u umereno kontinentalnu, što znači da se poznaju i sva četiri godišnja doba. Tokom zime, a neretko i u jesen, česta pojava je izrazito jak jugoistočni vetar zvani Košava, koji duva iz predela Afrike, preko Sredozemlja i naših prostora prema Mađarskoj. Dužina trajanja Košave je uglavnom tri do sedam dana. Zimske temperature se najčešće kreću između -5 i +2 stepena Celzijusa. Sa druge strane leta su veoma topla i živa u termometru ide i preko trideset stepeni.

 

Politika Beograda

 

Skupština grada Beograda

Mali grb Beograda - za razliku od velikog, upotrebljava se u svim gradskim institucijama i svečanostima koje grad organizuje. Veliki grb upotrebljava isključivo gradonačelnik.
 

Mali grb Beograda - za razliku od velikog, upotrebljava se u svim gradskim institucijama i svečanostima koje grad organizuje. Veliki grb upotrebljava isključivo gradonačelnik.

Skupstina grada Beograda je predstavnički organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti utvrđene zakonom i Statutom grada. Skupština ima 90 odbornika koji se biraju na lokalnim izborima, na četiri godine. Skupština grada sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

 

Gradonačelnik

Gradonačelnik Beograda predstavlja i zastupa Grad i vrši izvršnu funkciju u Gradu Beogradu.

Gradonačelnik se bira istovremeno kad i odbornici za Skupštinu grada neposrednim tajnim glasanjem, na vreme od četiri godine, u skladu sa zakonom. Gradonačelnik ne može biti odbornik Skupštine grada.

Trenutni gradonačelnik Beograda je Nenad Bogdanović.

 

Gradsko veće Gradsko veće je organ Grada Beograda koji usklađuje ostvarivanje funkcija Gradonačelnika i Skupštine grada i vrši kontrolno-nadzornu funkciju nad radom Gradske uprave.

Gradsko veće čine Gradonačelnik, zamenik gradonačelnika i 9 članova. Članove Gradskog veća bira Skupština grada, na predlog Gradonačelnika, na četiri godine.

 

Gradska uprava

Gradska uprava obavlja upravne poslove u okviru prava i dužnosti Grada Beograda i određene stručne poslove za potrebe Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.

Načelnik Gradske uprave, koga postavlja Skupština grada na predlog Gradonačelnika, rukovodi radom Gradske uprave. Načelnik Gradske uprave može imati zamenika koji se postavlja i razrešava na isti način kao načelnik.

 

Gradske opštine

Gradska opština je deo teritorije grada Beograda u kojoj se vrše određeni poslovi lokalne samouprave utvrđeni Statutom grada. Građani učestvuju u vršenju poslova gradske opštine preko izabranih odbornika u skupštinu gradske opštine, putem građanske inicijative, zbora građana i referenduma, u skladu sa Ustavom, zakonom, Statutom grada i aktima gradske opštine.

Gradske opštine su uslovno (u odnosu na geografski položaj i nadležnosti) podeljene na 10 gradskih i 7 prigradskih:

 

Beogradske opštine

 
 1. Barajevo
 2. Voždovac
 3. Vračar
 4. Grocka
 5. Zvezdara
 6. Zemun
 7. Lazarevac
 8. Mladenovac
 9. Novi Beograd
 10. Obrenovac
 11. Palilula
 12. Rakovica
 13. Savski venac
 14. Sopot
 15. Stari grad
 16. Surčin
 17. Čukarica


 

Gradske opštine:
Čukarica, Novi Beograd, Palilula, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Voždovac, Vračar, Zemun, Zvezdara,

Prigradske opštine:
Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot, Surčin,

Naziv opštine/okruga Površina km2 Broj naselja Gradska naselja (G) Ostala naselja (O)
Ukupno 3224 166 27 139
Barajevo 213 13 0 13
Voždovac 149 5 3 2
Vračar 3 1 1 0
Grocka 289 15 1 14
Zvezdara 32 1 1 0
Zemun 150 2 1 1
Lazarevac 384 34 3 31
Mladenovac 339 22 1 21
Novi Beograd 41 1 1 0
Obrenovac 410 29 1 28
Palilula 447 8 3 5
Rakovica 30 1 1 0
Savski venac 14 1 1 0
Sopot 271 17 1 16
Stari grad 7 1 1 0
Surčin 289 7 2 5
Čukarica 156 8 5 3

 

Obrazovne ustanove

Najviša obrazovna ustanova Beograda i Srbije, Beogradski univerzitet ima 30 fakulteta, 8 naučnih instituta i biblioteku. Korene vuče još iz 1808. godine, kada je osnovana Velika škola u Beogradu. Prvi srpski Univerzitet formalno je osnovan 27. februara 1905. godine i to sa tri fakulteta: Filozofskim, Pravnim i Tehničkim. Ceo Univerzitet radio je u zdanju koje je kapetan Miša Anastasijević poklonio "svome otečestvu". U toj zgradi nalazi se i danas Rektorat Univerziteta u Beogradu.

 

Arhitektura

Kafana "Ruski Car" u Knez Mihailovoj ulici
 

Kafana "Ruski Car" u Knez Mihailovoj ulici

Beogradska arhitektura je veoma različita. Od tipično vojvođanske u Zemunu, preko svega par preostalih starih turskih zdanja u starom delu grada uz uglavnom građevine tipičnih arhitektonskih pravaca u Evropi s konca XIX i iz prve polovine XX stoleća, do moderne arhitekture Novog Beograda.

 

Građevine

Neke od najpoznatijih zgrada u Beogradu su:

 

Zgrade državnih institucija

 

Poslovni objekti

 

Stambeni objekti

 

Kulturno-istorijski spomenici

 

Crkvene građevine

 

Građevine Srpske pravoslavne crkve
Hram Sv. Save
 

Hram Sv. Save

 

Građevine Rimokatoličke crkve

 

Građevine ostalih verskih zajednica

 

Ulice

Neke od najznačajnijih ulica i trgova su:

 

Znamenitosti

Među stranim i domaćim turistima najpoznatije znamenitosti Beograda su:

 

Imena kroz istoriju

Sledi tabela sa istroijskim imenima Beograda

Ime Objašnjenje
Singidun ovo ime mu je dalo keltsko pleme Skordiska; 279. pne.
Singidunum Romanizovano keltsko ime
Alba Bulgarica 824. g. kad je Beograd bio bugarski
Beograd Slovensko ime; prvo pojavljivanje 878. u pismu Pape Jovana VIII Borisu Bugarskom
Alba Graeca latinski prevod
Fejervar mađarsko ime
Weissenburg nemačko ime
Castelbianco italijansko ime
Nandoralba Srednjovekovno mađarsko ime
Nandorfejervar Srednjovekovno mađarsko ime
Landorfejervar Srednjovekovno mađarsko ime
Veligradon Vizantijsko ime
Veligrada Otomansko ime
Belogrados poleos Grčko ime

 

Saobraćaj

Gradski autobuski, tramvajski i trolejbuski saobraćaj obavlja Gradsko saobraćajno preduzeće. Na pojedinim linijama saobraćaju i privatni prevoznici. Beogradska prigradska naselja povezana su auto prevoznikom Lasta.

Gradska železnica Beovoz, ima 3 linije koje uglavnom povezuju predgrađa sa centrom. U planu je i izgradnja lakog metroa do 2008. godine.

Beogradski aerodrom, međunarodnog karaktera, nalazi se u blizini Surčina na 12 km od Beograda. Na aerodromu se nalazi 18 kancelarija stranih avio kompanija.

 

Mediji u Beogradu

 

Radio stanice:

 

Televizijske stanice:

 

Produkcijske Kuće:

 

Novinske Agencije:

 

Sport

Beograd je sportski centar ne samo Srbije i Crne Gore, već i celog regiona, imajući u vidu broj i veličinu sportskih objekata koji se u njemu nalaze. Beograd je bio domaćin velikom broju sportskih događanja, što samostalno, što u saradnjni sa drugim gradovima:

Beograd je bio organizator sledećih sportskih manifestacija:

Videti takođe:

 

Sportski objekti u Beogradu:

Beogradska arena
 

Beogradska arena