-Istorija Filozofije-

                                                

                         Od nečega se mora početi, pa je najbolje da to                                              Kako stvari stoje, filozofija je izum Starih Grka.

                                 bude od pojma o onome o čemu je reč. Srećom                                             Oni su prvi proizveli tu specificnu vrstu govora

                                vi već imate neki pojam o filozofiji, čak i ako to                                            koja se odlikuje argumentacijom,opstoscu i

                                ne znate. Ne zato što u duši postoje urođene ideje,                                       originalnoscu.Ucenja anticke filozofije su i danas

                                kako je mislio Platon, nego zato što filozofija nema                                    inspirativna jer se u njima postavljaju pitanja koja

                                tako malo veze sa životom da bi jedna osoba tek                                           se kasnije provlace kroz citavu istoriju filozofije do

                               kada o njoj počne da čita upoznala njenu sadržinu                                       danasnjih dana.Grci najpre stvaraju nauku o prirodi...

                                                 

                         U toku srednjeg vijeka religioznost je crta                                                   Moderno vrijeme je vrijeme promjena.Covjek

                                 koja u samorazumjevanju filozofa igra                                                          Covjek vec u renesansi otkriva svoju moc da

                                 nezaobilaznu ulogu.I pored toga oni ne mogu                                               proizvede nove izume.Filozofi ovog vremena se bave

                                 da odole klasicnoj grckoj obrazovanosti                                                       starim problemima nauke, istine , morala na nov

                                 Srednjovekovni filozofi ...                                                                                 specifican nacin .   

 

K V I Z