Biografija

 

  Nikola Tesla je rođen 28.juna 1856  godine u Smiljanu kraj Gospića od oca Milutina, pravoslavnog sveštenika, i majke Georgine.Prvi razred

 osnovne škole je učio u rodnom Smiljanu.Preostala tri razreda osnovne škole i trogodišnju Nižu realnu gimnaziju pohađa u Gospiću.Maturirao je

 24. jula 1873. godine sa 17 godina.Na studije elektrotehnike se upisuje 1875. godine u Gracu. Godine 1881. se seli u Budimpeštu gdje se

 zapošljava u telegrafskoj kompaniji. Godine 1882. se seli u Pariz gdje radi za Edisona. Tesla je 1884. došao u Ameriku, gdje opet radi za

 Edisona, sa kojim se poslije odredjenog vremena razilazi. Godine 1886. osniva svoju kompaniju. U narednim godinama nastaje veliki broj

 njegovih izuma i patenata: x-zraci, radio-kontrolisana torpeda, sistem naizmjenične struje, eksperimenti koji se tiču jonosfere, radar,i nduktivni

 motor. Tesla umire od srčanog udara negdje izmedju večeri 5. i jutra 8. januara 1943. godine u 86. godini života. Posmrtni obred je održan    

   12.  januara u crkvi Sv.Jovana Bogoslova na Menhenu u Njujorku. Poslije obreda tijelo je kremirano. Ispraćaju Teslinih posmrtnih ostataka

 prisustvovalo je oko 2000 ljudi,medju kojima mnogi viđeniji Amerikanci.Na sahrani je svirao Nikolin prijatelj, violinista Zlatko Balakovic.Prvo je

 svirao "Ave Maria", a zatim  "Tamo daleko", po Teslinoj želji.