Teslin polifazni motor poznat kao "Jaje"

 

          Indukcioni motor

 

            Vardenklifov toranj

 

            Teslin kalem koji se čuva u muzeju u Beogradu

 

            Tesla u Kolorado Springsu

 

            Teslin generator

 

            Teslin projekat samonavođenog oružja

 

            Teslina turbina

 

            Nacrt Teslinog pojačivača