Najstariji poznati preci današnjih slonova su evoluirali pre 65 miliona godina u regiji danas poznatoj kao država Egipat. Nazvani su Moeritherium. Ove životinje su živele u močvarama i bile su veličine svinje sa malo izduženom njuškom. Imale su dva para dužih prednjih zuba, indikatori onoga sto bi eventualno moglo evoluirati u kljove. Tri grupe slonolikih životinja je nastalo od Moreitherium-a: Deinotherioidea, Mastodonotonotidea, i Elephantoidea.

 

        Grupa Deinotherioidea je evoluirala pre 54 do 38 miliona godina a živela je u delovima Azije, Evrope i Afrike. Predstavnici ove grupe imali su surlu i dve kljove, koje su bile smotane unazad verovatno zbog sakupljanja hrane sa dna močvara. Izumrli su pre otprilike 10 000 godina.

 

        Najmlađi članovi grupe Mastodontoidea su evoluirali pre otprilike 38 miliona godina. Ove životinje su imale slonolike surle, i zavisno od vrste, imale su dve ili četiri kljove. Gornje kljove su su bile ili vertikalne ili okrenute prema gore. Donji par je bio oblika lopate i nagnut napred, verovatno zbog kopanja korenja i lukovica. Od Mastodonotoidea je nastala vrsta Mastodon pre 15 miliona godina, koja se proširila u Evropu, Aziju, Afriku i Severnu Ameriku. Njeni potomci su živeli u poslednjem ledenom dobu pre 2.5 miliona do 8000 godina, kada su debeli glečeri prekrili delove severne Amerike i Evrope. Mastodon-i su imali dve kljove usmerene napred i bili su prekriveni gustim krznom koje je bilo idealna zaštita po ogromnim hladnoćama. Pre 10 000 godina, prvi ljudi su počeli da ih love i tako su doprineli njihovom izumiranju.

 

         Elephantoidea je grupa koja je evoluirala pre 10 miliona godina, a u nju se ubrajaju mamuti i stegolopodoni. Mamuti su kao i Mastodoni živeli u ledenom dobu i bili prekriveni debelim krznom, ali za razliku od njih kljove kod mamuta su bile smotane unazad. Mamuti su imali istaknutu grbu na leđima. Živeli su u Severnoj Americi, Africi,

Aziji i Evropi gdje su ih lovili prvi ljudi. Istrebljeni su pre otprilike 8 000 godina. Stegolopodon-i su evoluirali otprilike u isto vreme kad i mamuti, i živeli su u Evropi, Aziji, i Africi. Njihove kljove i drugi delovi su bili negde između mamuta i današnjeg slona. Stegolopodonovi potomci su današnji afrički i azijski slon.

 

 

nazad