Slonovi su ugrožena vrsta. Progonjeni su i ubijani zbog kljova, cenjene slonovače. 1900. godine divlja populacija slonova je brojala izmedju 5 i 10 miliona primeraka; do 1979. lov i uništavanje staništa, smanjilo je ovaj broj na 1,3 miliona. Za 10 godina -u periodu između 1979. i 1989.- pad cene ulja je prouzrokovao potragu za drugim načinima lake zarade. 600 000 afričkih slonova –skoro pola čitave populacije- je ubijeno zbog slonovače.

 

 

 

 

           U junu 1989.  Sjedinjene Američke Države su zabranile sav uvoz slonovače, a ubrzo posle toga isto je uradila i većina drugih zemalja. U skladu sa aktom o zaštiti afričkih slonova, Americka vlada svake godine daje pet miliona dolara organizacijama za borbu protiv krivolovstva da bi pomogli prestanak ubijanja afričkih slonova. Čak i sa ovakvim merama zaštite, lovci na slonovaču predstavljaju najveću pretnju. Krivolovci ubijaju starije slonove, uključujući i ženke, zbog većih kljova. Krda zavise od ženki tako da ubistvo samo nekoliko njih moze sprečiti mogućnost migracije zbog hrane i dovesti u pitanje opstanak čitavog krda. Kada je majka ubijena, mladunče obično ne preživi.

 

          Bitke oko zajedničke zemlje i prirodnih resursa među ljudima, takođe doprinose izumiranju slonova i u africi i u aziji. Nagli porast populacije tera ljude da krče džungle zbog zemlje. U nastojanjima da osiguraju sopstveni opstanak, ljudi lišavaju slonove mogucnosti da se razmnožavaju i da opstanu. U većini zemalja slonovi se mogu videti samo u nacionalnim parkovima, od kojih su mnogi premaleni i izolirani da bi podržali rast populacije krda.

nazad