autor:  Tijana Guzijan, IV11                                                                                                                                                           Foto galerija                                                                                                                                                                                      Kviz

Tamburaki orkestar Banja Luka osnovan je 4. marta 2001. godine kao samostalno udruenje gradjana. Orkestar je ponikao od RKUD-a "Pelagic". Danas je Tamburaki orkestar Banja Luka nosilac tamburake muzike i očuvanja kultune batine, ne samo u Banja Luci, nego i cijeloj Bosni i Hercegovini. Kao dio 80-godisnje tradicije tamburake muzike u Banja Luci, orkestar svojim radom doprinosi očuvanju tradicionalne tamburake muzike od zaborava i njeno uspjeno prezentovanje, kako u zemlji tako i u inostranstvu.Na repertoaru orkestra se nalaze djela narodne i starogradske muzike, klasične i popularne muzike, te kompozicije pisane za tamburaki orkestar.

Orkestar radi na amaterskim osnovama  i ima ukupno 25 aktivnih članova, tamburaa, uglavnom đaka i studenata. Pri orkestru radi i kola tambure koja okuplja omladinu kolskog uzrasta. kolu tambure trenutno pohađa oko 20 polaznika, a najbolji među njima imaju priliku da se dokau i u velikom ansamblu. Umjetnički rukovodilac i dirigent orkestra je Zdravko Ćosić.

Osim odazivanja za nastupe na humanitarnim koncertima, TO Banja Luka je i sam organizovao niz dobrotvornih koncerata irom Republike Srpske. Zapaena je bila serija koncerata tokom 2004. i 2005. godine pod zajedničkim nazivom "Hilandaru od srca", koji su odrani u osam gradova irom RS. Ove godine orkestar je počeo novu seriju koncerata humanitarnog karaktera sa ciljem prikupljanja sredstava za obnovu Doma kulture u Gradici. U dvanaest gradova irom Republike Srpske će se odrati koncerti pod zajedničkim nazivom "Tri marke za kulturu".

Programski zadaci orkestra su, uglavnom, vezani za njegovu pripremu i javne muzičke manifestacije u kojima učestvuje ili ih sam organizuje. Utvrdjeni program rada se u cjelini ostvaruje, uz naglaenu dinamiku rada i angaovanja svih članova orkestra. To znači da su program i ambicije orkestra realno postavljeni i verifikovani od Programsko umjetničkog savjeta, na čelu sa profesorom Miloradom Kenjalovićem.

U Banja Luci orkestar svake godine redovno odrzava pet cjelovečernjih koncerata, koji su vrlo dobro primljeni, odnosno ocijenjeni od strane stručne i objektivne javnosti. To znači da je svoju programsku (repertoarsku) orijentaciju verifikovao na najbolji mogući način.

Kao svojevrsno priznanje za dostignuti nivo i način interpretacije, orkestar je često pozivan u Vojvodinu, postojbinu tambure, za učeće na muzičkim manifetacijama u kojima učestvuju samo renomirani orkestri. Tako je orkestar bio u prilici da, pored dva samostalno simljena CD-a, svoju reputaciju potvrdi na:

    "Znanje.org" ne odgovara za sadrzaj pojedinacnih stranica.