O boksu

 Boks je borba dva borca pesnicama, u rukavicama, u određenom broju rundi, po posebnim pravilima.

 Ring je u obliku kvadrata, omeđen sa svih strana sa tri reda konopca ukupne visine 130 cm. U uglovima su pričvršćeni za stubove. Visina stuba je 140 cm. Pod u ringu je ravan, napravljen od dasaka koje se ne ugibaju. pokriven je, nejčešće gumom, debljine 1,5 do 1,9 cm. Preko se stavlja dobro zategnuta cirada. Podijum je visine od 91 do 122 cm.

 U opremu boksera spadaju: gaćice (do polovine butina), majica bez rukava (pokrivene prsa i leđa), čarape, lake duboke cipele od kože i platna, zaštitna školjka (obavezno), pojas širine 5 cm, sa bojom ugla (crveni ili plavi). Zaštitna maska za glavu (headgard) obavezna je na OI, SP i svetskom kupu. Zaštitna guma za zube je obavezna na svim takmičenjima. Rukavice od papir do velter kategorije (od 48 kg do 67 kg) teže 248,8 grama, a od polusrednje do superteške (od 71 kg nadalje) -311 grama. Takmičar omotava šaku hirurškim zavojem prije navlačenja rukavica.

 Kategorije. Bokseri su podijeljeni u 12 kategorija prema težini: do 48 kg-papir, do 51-muva, do 54-bantam,do 57-perolaka, do 60-laka, do 63,5-poluvelter, do 67-velter, do 71-polusrednja, do 75-srednja, do 81-poluteška, do 91-teška, preko 91-superteška. Mjerenje se obavlja na decimalnoj vagi i traje jedan čas. može početi najranije 8 časova prije početka takmičenja, najkasnije 3 časa. Mjeri se potpuno nag bokser.

 Vijeme - borbe se održavaju u tri runde, jedna runda traje 3 minuta aktivnog vremena borbe.

 Borba počinje na sredini ringa, a početak, kao i završetak označava se udarcem u gong. Odmor traje po jedan minut, između svake runde. način udarca može biti: kroše-udarac sa strane, aperkat-udarac odozdo i direkt-direktan udarac pod pravim uglom. Dozvoljena mjesta za udarac su lice i prednja strana tijela-od pojasa nagore.

 Komande: stop-kad sudija zaustavlja borbu, boks-kad naređuje početak ili nastavak borbe, brek-kad razdvaja takmičare u klinču. Klinč je međusobni položaj takmičara u borbi izbliza pri kome je svako dalje odvijanje borbe nemoguće. Ako se bokseri nađu u klinču, a ne razdvoje se sami, razdvojiće ih sudija komandom "brek", bez ikakve fizičke inervencije.

 Nokdaun - kad je takmičar uslijed dobijenih udaraca ili usljed iscrpljenosti prinuđen da, osim stopalima , dodiruje ring  nekim drugim dijelom tijela ili ako se oslanja na konopce i ne pruža otpor protivniku. Isto tako, ako za vrijeme borbe, bez krivice protivnika, potpuno ili djelimično ispadne iz ringa. Odbrojavanje kod nokdauna - sudija odmah komanduje "stop" što se računa kao prva sekunda, a potom nastavlja sa brojanjem od dva, u razmaku od jedne sekunde. Ako je bokser u toku jedne runde treći put u nokdaunu ili četvrti put u toku borbe-borba se obustavlja.

 U neutralni ugao je dužan da se povuče jedan bokser, kada je drugi bokser u nokdaunu, i da u njemu stoji okrenut ka sudiji u ringu, bez oslanjanja na konopce. Bokseru u nokdaunu, sudija je dužan da glasno broji najmanje do 8, pa tek onda komandom "boks" da dozvoli nastavak. Bokseru koji ostane u nokdaunu do 10 sekundi, sudija izgovara "aut". 

 Javna opomena - mogu se izreći najviše tri javne opomene u toku cijele borbe (izriče sudija u ringu). Treća javna opomena povlači diskvalifikaciju. Zbog zabranjenih udaraca i postupaka, takođe se mogu u bodova i pomoću poenatakmičari trenutno diskvalifikovati.

 Postoji sedam mogućnosti za završetak meča : 1.odluka po bodovima, 2.pobjeda zbog napuštanja borbe od strane protivnika, 3.pobjeda obustavom borbe od strane sudije u ringu, 4.odluka diskvalifikacijom takmičara, 5.pobjeda nokautom,6.pobjeda bez borbe, 7.borba bez odluke. Odluku po bodovima donose bodovne sudije (do pet sudija) koji sjede za posebnim stolovima na različitim stranama ringa. Bodovanje se vrši pomoću bodova i pomoću poena. Tri pomoćna poena čine jedan bod.

 Borbe vodi sudijska ekipa od najmanje tri a najviše osam sudija. Uvijek se jedan član određuje za vrhovnog sudiju, a jedan ili dva za mjerioca vremena. Borbu može bodonati samo neparan broj sudija. Sudija u ringu je jedino lice koje se pored takmičara za vrijeme borbe smije nalaziti u ringu.

prethodna