KVIZ

1.Karate u svrhu samoodbrane koristi:

a)ruke

b)sve dijelove tijela