KARATE TEHNIKE         

STAVOVI

hachinoji-dachi – stav pripravnosti
zenkutsu-dachi – prednji stav
koh-kutsu-dachi – zadnji stav
kiba-dachi – stav konja / stav sedla
neko-dachi – stav mačke
sochin-dachi / fudoh-dachi - sochin stav / "nepomeriv" stav
sanchin-dachi – stav "peščanog sata"
hangetsu-dachi – stav "polumeseca"

NAPADI RUKOM

tsuki - udarac
oi-zuki – udarac u pluća
gyaku-zuki – udarac unazad
kizami-zuki – udarac iz blizine
nukite – udarac ruke-koplja (odgurujući)
ura-ken – bekhend udarac
empi – udarac laktom

NAPADI NOGOM

keri - udarac
mae-geri – prednji (lomeći) udarac
mawashi-geri – kružni udarac ("oko kuće")
(yoko-geri) kekomi – odgurujući udarac postrance
(yoko-geri) keage – lomeći udarac postrance
ushiro-geri - zadnji odgurujući udarac

NIVOI NAPADA

joh-dan – "gonji nivo" / lice
chuudan – "strednji nivo" / stomak / solarni pleksus
gedan – "donji nivo" / donji stomak, genitalije

BLOKOVI

age-uke – podižući blok
ude-uke – "blok rukom", obično se podrazumeva blok prema vani (vanjski blok)
soto-uke – blok prema vani (vanjski blok)
uchi-uke – blok prema unutra (unutrašnji blok)
gedan barai – donji blok
shuto-uke – blok ruke-noža
nagashi-uke – odbijajući blok
kakiwake-uke – "odvajajući" blok sa dve ruke
juuji-uke - "ukršteni" blok sa dve ruke

                                         

KATA

kata -- forma(forme)
heian shodan – "stabilno i sigurno" / "prvi nivo"
heian nidan -- "stabilno i sigurno" / "drugi nivo"
heian sandan -- "stabilno i sigurno" / "treći nivo"    
heian yondan -- "stabilno i sigurno" / "četvrti nivo"
heian godan "stabilno i sigurno" / "peti nivo"
tekki shodan – "gvozdeni konjanik" "prvi nivo"
bassai dai – "uništavanje tvrđave" "veća" verzija (*)
empi – "lastin let"
jion – "sažaljenje i naklonost" (budistički termin, moguće ime nekog hrama)
kankuu dai – "posmatranje neba/praznine" "veća" verzija (*)
jutte / jitte – "deset ruku"
hangetsu - "polumesec"
tekki nidan
tekki sandan
nijuushiho – "dvadeset i četiri koraka"
gankaku – "čaplja na steni"
sochin [soh-chin] – "snaga i kontrola"
bassai sho [shoh] – "uništavanje tvrđave" "manja" verzija (*)
kankuu sho [shoh] - "posmatranje neba/praznine" "manja" verzija (*)
unsu [unsuu] – "ruke oblaka"
gojuushiho (dai) - "četrdeset i četiri koraka" "veća" verzija (*)
gojuushiho sho [shoh] -- "četrdeset i četiri koraka" "manja" verzija (*)
meikyo [meikyoh] – "sjajno ogledalo"
ji'in – "sažaljenje i senka" (verovatno neki od hramova)
chinte – "poneka ruka"
wankan – "kraljeva kruna"
(*) Atribut kati "manja" ili "veća" ("sho" ili "dai") u stvari nema kvantifikativan karakter. To je samo način razlikovanja dve različite kate.
Transliteracije su približne značenjima kineskih karaktera koji se koriste za označavanje naziva kata.

KUMITE

kumite - sparingovanje
(kihon) gohon kumite -- (osnovno) sparingovanje pet koraka
(kihon) sanbon kumite -- (osnovno) sparingovanje tri koraka
(kihon) ippon kumite -- (osnovno) sparingovanje jednog koraka
jiyuu ippon kumite – poluslobodno sparingovanje jednog koraka
(jiyuu) kumite – slobodno sparingovanje