Osnovni pojmovi karatea

kihon – osnova/osnove
ki-ai – "usredsređenje duha" / krik usredsređenja (fokusa)
kime -- "odluka" / usredsređenje
rei -- naklon

yoh-i – "spremi se" / obično komanda da se zauzme hachinoji-dachi stav
yame -- stop
yasume -- odmor, opuštanje
maware / mawatte -- okret
hajime -- počni
mokusoh – "tiha meditacija"
dojo [doh-joh] – "mesto načina" mesto na kome se trenira
dojo kun -- način ponašanja
seiza – "odgovarajući način sedenja" / klečanje
sempai – stariji učenik
koh-hai – mlađi učenik