Kviz

 

1. Odakle datiraju prve igre s loptom?

a) iz Stare Grčke

b) iz Starog Egipta

c) iz Starog Rima