1. Николај Велимировић се родио:

 

а) 1884

б)1882

в) 1881