Zivotni vijek im je oko :

  1. 5 godina

  2. 20 godina

  3. 45 godina