OSNOVNE KARAKTERISITKE IGUANA

Iguane(lat. iguana iguana) su gmizavci koji pripadaju gusterima. Veliki broj tih zivotinja karakterisu neke zajednicke osobine,dok postoje i vrste iguana koje su potpuno drugacije od drugih vrsta.Jedna od njih je i morska iguana sa Galapagosa koja je jedini postojeci morski guster koji se hrani iskljucivo algama koje se nalaze u morskoj vodi.

Neke od zajednickih karakteristika svih vrsta iguana su:

 

 

 

 

 

 

۞home