Ponasanje i socijalna organizacija

Iako se ponekad može u divljini sresti jednog usamljenog vuka, normalan socijalni život vukova odvija se u coporu. Vucji copor se u pravilu sastoji od roditeljskog para i njihovih potomaka, dakle, rec je o porodici. Vukovi (za razliku od domacih pasa) polno sazrevaju tek s dve godine i za to vreme ostaju s roditeljima. Prošlogodišnji mladunci pomažu roditeljima u podizanju sledece generacije mladunaca. U normalnim uslovima, u jesen se vucji copor sastoji od roditeljskog para, njihovih mladunaca iz prethodne kao i mladunaca iz te godine. S dosizanjem spolne zrelosti, mladi vukovi u pravilu napuštaju teritorija svojih roditelja i krecu u potragu za vlastitim podrucjem. Roditelji su uvijek dominantni u odnosu na svoj podmladak, pa stoga nema borbi oko dominacije. Do parenja izmedu srodnika u pravilu ne dolazi, cak i kad ne postoji drugi seksualni partner. Pri tome, mužjak je taj koji odbija parenje.Razdoblje skotnosti je oko šezdeset dana, a u jednom leglu je u pravilu izmedu troje i sedam (ponekad se dogodi i cetrnaest) mladunaca.