Ugrozenost i zastita

U vrijeme kad je vuk u velikim delovima Europe bio vec iskorenjen(19. vek), živeo je u Madarskoj, Galiciji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni, Rumuniji, Poljskoj, Rusiji i Skandinaviji.

U velikim delovima sveta gde (još) živi, vukove i danas aktivno progone. Medutim, sve više se jaca spoznaja, da vuk ne predstavlja opasnost ni za coveka niti za poljoprivredu. Prihvata se spoznaja, da u okviru zaštite okolišatreba zaštititi i vuka kao dobrodošli sastavni dio faune.

U Evropi je vuk zašticen s tri medudržavna dogovora:

* Vašingtonskim sporazumom o zaštiti vrsta (CITES, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
* Bernskom konvencijom i
* FFH-smernicama (Fauna-Flora-Habitat-Ricthlinie).

Sva tri dokumenta predvidaju zaštitu i zabranu trgovine živim vukovima kao i delovima njihovog tela, kao i zaštitu njihove životne sredine te sadrže i obavezu da zemlje koje su potpisnici na odgovarajuci nacin to pitanje reše i svojim nacionalnim zakonodavstvom.