GRAĐA I TEMPERATURA

 

  Dinosaurusi su prve životinje dizajnirane za brzinu i agilnost. Njihove kosti su bile jake ali lake, imali su elegantno visoko držanje, repove za održavanje balansa, i visoko energetski metabolizam. Pored dinosaurusa druge životinjeske vrste, npr. sisari, bile su nezgrapnije.
   Temperatura:
   Veliki dinosaurusi su gotovo sigurno
održavali jednoličnu temperaturu tijela, jer bi predugo vremena trebalo za zagrijavanje tako ogromne mase tijela.
   Kosti:
   Mnoge od kostiju
dinosaurusa su sadržavale komore ispunjene vazduhom kao i kod ptica, a tokom evolcije broj kostiju je redukovan te one koje nisu bile neophodne za strukturalnu snagu i stabilnost su vremenom nestale.

<<Nazad