NASTANAK

 

Dinosaurusi su nastali u eri MEZOZOIKA u kojoj su dostigli vrhunac svog evolutivnog razvoja, ali u kojoj su i nestali sa lica Zemlje. smatra se da su u to doba nastale i današnje dominantne vrste: sisari i ptice. Naši daleki pra-prapreci su proveli 150 miliona godina u mezozoiku, skrivajući se u senkama DINOSAURUSA, govore biolozi.


Era mezozoika se dijeli na tri geološka perioda: trijas,juru i kredu tokom kojih su živjeli dinosaurusi.
Trijas je trajao od pre 245 do 213 miliona godina. Klima na Zemlji je tada bila relativno topla i suva, pokrivena velikim pustinjama. Polarne ledene kape koje danas pokrivaju Antarktik i Grenland tokom mezozoika nisu postojale. Velika sezona monsuna se menjala sa dugim periodima suše po cijeloj planeti. Dinosaurusi su evoluirali u ovakvoj sredini i vremenom su bili sve brojniji, dok su druge vrste, prethodnici sisara, postali rijetki. Mesožderi kao Coelophysis (prazna forma, prazan oblik) i biljožderi protosauropodi kao Plateosaurus (ravan guster), su dvije vrste dinosaurusa koje su živjele u ovo vrijeme. Period kasnog trijasa se može označiti kao početak Vremena Dinosaurusa.


U periodu Jure, broj dinosaurusa se povećao, a pojavile su se i mnoge nove vrste, uključujući tu i ogromne sauropode dugačkog vrata, oklopljene dinosauruse kao Stegosaurus (gušter sa krovom) i velike mesoždere kao Allosaurus (različit gušter).


Kreda -Ovo je bilo vrijeme kojim je vladao veliki predator Tyrannosaurus rex(tiranin gušter kralj), trorogi Triceratops (troroga glava)


Ali krajem krede, prije 65miliona godina, sve ove nevjerovatne životinje sa mnogim drugim životinjskim vrstama i biljkama su nestali. Razlog ovog izumiranja još je tema rasprava među naučnicima (dok neki smatraju da je nestanak Dinosaurusa posljedica pada ogromnog asteroida na Zemlju, drugi su zagovornici manje vjerovatne teorije "Ruža moćnija od zmaja", po kojoj se nestanak Dinosaurusa veze sa nestankom određene vrste biljaka kojom su se hranili), ali kraj perioda krede označava i kraj "Vremena Dinosaurusa". Ipak, jedna vrsta dinosaurusa je opstala i prešla u sledeći period, kenozoik, u "Vrijeme sisara". To su bile ptice (takođe nepotvrđena teorija).


                                                                                                                                                             

 

      <<NAZAD